Maklumat Sebelum Konvokesyen

 • Saudara/saudari boleh meminjam pakaian konvokesyen iaitu jubah, hood dan lilitan songkok/tudung mengikut tarikh, masa dan tempat seperti berikut:

  You may loan your academic attire i.e robe, hood and songkok/tudung lining according to the following time, date, and location.

   

  Nota: * Peminjaman selepas dari tarikh dan waktu di atas hanya dipertimbangkan kepada bakal graduan antarabangsa, Sabah & Sarawak sahaja ).
  Note: *Loaning after the stated dates are only for international, Sabah & Sarawak graduates only.

  Anda dikehendaki melengkapkan Borang Peminjaman Pakaian Konvokesyen semasa membuat peminjaman Pakaian Konvokesyen dengan membawa:

  You are required to complete the Academic Attire Loan Form when you are collecting the attire and to also bring;

   
  a- cetakan Borang Peminjaman Pakaian Konvokesyen melalui portal pelajar
       printout of the Academic Attire Loan Form through student portal
  b- cetakan slip pengesahan Kajian Pengesanan Graduan
       A printout of the Graduates’ Tracking Research completion slip
  c- Matrik Kad
      Matric Card
   
  Wakil bakal graduan dibenarkan mengambil Pakaian konvokesyen dengan melengkapkan Borang Peminjaman Pakaian Konvokesyen dan membawa:

  Representatives of the graduates are allowed to collect the attire on behalf of them by filling in the Academic Attire Loan Form and also bring:

   
  a- Borang Peminjaman dan Pemulangan Jubah Konvokesyen

      The form to represent the graduates 

  b- cetakan slip pengesahan Kajian Pengesanan Graduan
      Printout of the Graduates’ Tracking Research completion slip
  c- Salinan kad pengenalan/ kad matrik asal bakal graduan yang diwakilinya
      Graduates’ ID/Matric Card
  d- Salinan kad pengenalan wakil

      Copy of representatives’ IC

Demo

UniSHAMS

 • Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
 • 09300 Kuala Ketil,Kedah
 • Tel : 04 415 5000 / 5044
 • Fax : 04 415 5050
 • Emai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us on

Sponser

Hak Cipta Terpelihara @ UniSHAMS 2019